Уелд Комерс ООД е частна фирма създадена през 1997 год. като дъщерна фирма на Уелд Консулт ООД за търговия със заваръчни материали.

От 1997 год. фирмата става официален представител на KISWEL Южна Корея. Уелд Комерс ООД търгува също и със заваръчни материали внос от Италия, Словения, Турция, Швеция, Австрия и др.

От 2001 год. Уелд Комерс ООД започва да внася заваръчни материали и консумативи от Китай - електроди, телове, тръбни телове, флюси, волфрамови електроди и електроди за рубене, дискове за метал, соларни и обикновени шлемове, ръкохватки, манометри и т.н., както и заваръчни машини, пещи за сушене на електроди, термоси за съхраняване и др. 

 

От 2008 год. фирмата е изключителен представител за България на фирма VOORTMAN, Холандия - един от най-големите в света производители на машини с цифрово управление за металообработващата индустрия.

 

От 2013 год. Уелд Комерс е изключителен представител за България на фирма Pittarc, Италия - един от най-големите производители в Европа на заваръчни телове и материали.

 

От 2015 год. Уелд Комерс става официален представител за България на фирмите EcoRD, Италия (производител на машини за металообработване, лабораторно оборудване, и др.) и Sertom, Италия (производител на огъващи и деформиращи машини)

Топ продукти

Дискове за въглеродни стомани


Дискове за рязане: дебелини 1,2 мм; 2,0 мм; 3,0 мм...
Виж още

Соларен шлем S8000


Заваръчен шлем подходящ за ARC/MIG/TIG заваряване...
Виж още
Новини

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана № BG05M9OP001-1.002-0166-C01-Se01/17.08.2016 г.

17.08.2016


Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана №

BG05M9OP001-1.002-0166-C01-Se01/17.08.2016 г. с предмет:

„Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 години” с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Идентифициране на икономически неактивни младежи до

29 години в област Плевен.

Обособена позиция 2: Идентифициране на икономически неактивни младежи до

29 години в област Хасково.

 

Документация може да свалите от тук:

Проект: Идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни млади хора в България.

10.05.2016


Обща стойност на проекта: 364 355.73 лв.
Безвъзмедна финансова помощ
по линия на ИМЗ: 100 %